Wielokrotne ubezpieczenie

Posiadanie ochrony ubezpieczeniowej na tę samą rzecz lub interes majątkowy w kilku towarzystwach. Najczęściej zdarza się w ubezpieczeniach majątkowych nieruchomości, czy OC komunikacyjnego. Zasadą jest (która zmieni się od 10 sierpnia), że w przypadku zakupu nieruchomości, zawarta przez poprzedniego właściciela umowa jest nadal ważna, więc kupując nową polisę mamy podwójną ochronę. Podobnie jest w przypadku OC komunikacyjnego, które zawarte przez poprzedniego właściciela pojazdu przechodzi na nabywcę i jest ważne do terminu określonego w polisie. Ulegają też automatycznemu przedłużeniu – to znaczy, że jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, trzeba ją wypowiedzieć przynajmniej na dzień przed jej wygaśnięciem (ekspiracją). Posiadanie dwóch takich umów nie oznacza, że dostaniemy podwójne odszkodowanie, ubezpieczyciele odpowiadają do sum określonych w polisie, a w przypadku ubezpieczeń OC dzielą się odpowiedzialnością.