Wartość rynkowa pojazdu

Ustalana przez klienta lub towarzystwo na podstawie specjalnego katalogu cen (Infoekspert, Eurotax), zawierającego notowania notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu z uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego. Służy do określania sumy ubezpieczenia.