Wartość pojazdu fabrycznie nowego

Określana na podstawie danych z faktury zakupu, służy do określania sumy ubezpieczenia. W zależności od zapisów warunków AC pozostaje niezmienna przez 3-6 miesięcy lub do przejechania 6-10 tys. km.