Uposażony

Osoba wskazana w polisie, uprawniona do odbioru świadczenia lub odszkodowania (uprawniony, beneficjent).