Umowa agencyjna

Umowa pomiędzy zleceniodawcą (towarzystwem ubezpieczeń) i agentem, zobowiązująca agenta do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz i w imieniu zleceniodawcy.