Udział własny

Określona procentowo (jako procent wysokości szkody) lub kwotowo wartość, od której towarzystwo przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkodę. Jeśli ustalono, że towarzystwo płaci za szkody powyżej 1 tys. zł, a wyniesie ona 2 tys. zł, to dostaniemy tylko 1 tys. zł odszkodowania, bo jest ono redukowane o wartość udziału własnego. Coraz częściej używany wymiennie z pojęciem franszyza redukcyjna.