Ubezpieczony

W ubezpieczeniach dobrowolnych oznacza osobę, której mienie lub życie, zdrowie lub zdolność do pracy są objęte ochroną ubezpieczeniową. Najczęściej to ubezpieczony odbiera odszkodowanie. Nie musi za to być ubezpieczającym. W ubezpieczeniach obowiązkowych (np. OC komunikacyjne) ubezpieczony to osoba, której interes majątkowy (groźba wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni w razie spowodowania wypadku) jest chroniony. Wypłatę dostaje poszkodowany.