Towarzystwo ubezpieczeniowe

Firma prowadząca działalność polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Obecnie może działać na terenie Polski w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń czy bezpośrednio z zagranicy na zasadzie unijnej swobody świadczenia usług.