Szkoda

Uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy, np. na osobie – złamanie ręki, lub majątkowy, np. zniszczenie samochodu.