Szkoda eksploatacyjna

Szkoda powstała w wyniku zużycia pojazdu jego części lub wyposażenia.