Szkoda całkowita

Orzekana w wypadku zupełnego zniszczenia mienia lub uszkodzenia go w takim stopniu, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. W ubezpieczeniach AC granica ekonomicznej nieopłacalności jest ustalana zwykle na poziomie 70 proc. wartości auta sprzed szkody. W OC komunikacyjnym to 100 proc. wartości auta sprzed szkody.