Suma ubezpieczenia

Kwota określona we wniosku ubezpieczeniowym i polisie, stanowiąca zwykle górny limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i podstawę do naliczania składki. Określana przez ubezpieczającego.