Suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko

System przewidujący wypłatę odszkodowania w wysokości przewidywanej maksymalnej straty w wyniku jednego zdarzenia. To jedyny wyjątek, w którym suma ubezpieczenia nie musi odpowiadać wartości całego mienia, ale tylko tego, które może zostać np. skradzione, dlatego też najczęściej ma zastosowanie w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku.