Suma gwarancyjna

Kwota określona we wniosku ubezpieczeniowym i polisie, stanowiąca zwykle górny limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i podstawę do naliczania składki, najczęściej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Jej wysokość jest bardzo często określona przepisami nakładającymi obowiązek zawarcia takiej umowy, w szczególności dotyczy to OC komunikacyjnego i OC grup zawodowych.