Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa – kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową.