Regres

Regres – uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania, jeśli zakład był do tego zobowiązany z jego winy, np. spowodował wypadek, jadąc pod wpływem alkoholu.