Przyczynienie

Przyczynienie – ma miejsce wtedy, kiedy ubezpieczony swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody. Na przykład miał wypadek, jadąc samochodem 180 km na godzinę w terenie zabudowanym.