Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń.