Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU)

Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) – przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Ustalają prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia.