Odszkodowanie

Odszkodowanie – kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku, pod warunkiem że ryzyko jej wystąpienia objęte było umową. Wypłata odszkodowania stanowi materialną kompensację szkody.