Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania. Towarzystwa coraz częściej dają możliwość niestosowania konsumpcji za dodatkową składką.