Klauzule ubezpieczeniowe

Dodatkowe zapisy w umowie ubezpieczenia ograniczające lub rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej.