Karencja

Czas, jaki musi upłynąć od momentu podpisania umowy ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Najczęściej stosowana w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych czy na życie.