Franszyza

zwane klauzulą umowną postanowienie umowy ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczonego część poniesionej szkody. Rozróżniamy dwie franszyzy: