Ekspiracja ubezpieczenia

Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia w określonym we wniosku terminie.