Doubezpieczenie

Podniesienie sumy ubezpieczenia do poziomu równego wartości ubezpieczanego mienia, np. samochodu czy budynku. Konieczne w przypadku, gdy po szkodzie nastąpiła konsumpcja sumy ubezpieczenia, czyli jej zmniejszenie o wypłacone odszkodowanie. Niezbędne, jeśli w czasie trwania umowy ubezpieczenia mienie zyskało na wartości, np. dobudowano piętro do budynku i wykonano remont.