Cesja

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego (cedenta) na osobę trzecią, np. bank (cesjonariusza). Jej dokonanie oznacza, że uprawnionym do odbioru odszkodowania będzie wyłącznie cesjonariusz, czyli np. wspomniany bank. Najczęściej wymagana przy kredycie na zakup auta lub mieszkania. Może dotyczyć wtedy np. polis AC, nieruchomości czy na życie.