Beneficjent

Osoba uprawniona do osiągnięcia korzyści np. z posiadania polisy. Beneficjentem będzie żona odbierająca świadczenie z polisy na życie zmarłego męża lub bank udzielający kredytu na zakup samochodu, odbierający odszkodowane z AC w przypadku rozbicia lub kradzieży samochodu, jeśli wcześniej została ustanowiona cesja na polisie kupionej przez klienta. Zamiennie używa się też określeń: uprawniony, uposażony.