Autocasco (AC)

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale warto je mieć ze względu na to, że otrzymamy odszkodowanie za nieszczęścia wymienione powyżej. Niestety ubezpieczenie to jest kosztowne.