Asekuracja

Wywodzący się z łaciny synonim terminu ubezpieczenie, oznaczającego zawarcie umowy pomagającej zminimalizować skutki zdarzenia niezależnego od ubezpieczonego przez wypłatę odszkodowania lub świadczenie usługi.