Newsletter

Najczęstsze problemy

 Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Specjalnie dla Państwa sporządziliśmy listę problemów najczęściej powtarzających się w listach i telefonach
 • Szkoda całkowita
 • Wgląd w akta szkody, możliwość i koszty wykonania odpisów i kserokopii dokumentacji znajdującej się w aktach szkody
 • Pełnomocnictwo
 • Odpowiedzialność za szkody osobowe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyrządzone osobom bliskim lub współposiadaczom tego pojazdu
Kierującego pojazdem nie będącego jego posiadaczem wobec poszkodowanego posiadacza pojazdu
Kierującego współposiadacza pojazdu wobec jego poszkodowanego małżonka bedącego współposiadaczem pojazdu
Kierującego posiadacza pojazdu wobec jego poszkodowanych dzieci     
 • Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody
 • Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych
 • Szkody wyrządzone silnym wiatrem (tzw. szkody wiatrowe, huraganowe)
 • Utrata wartości handlowej pojazdu
 • Części oryginalne a części alternatywne (zamienniki)
 • Rozliczenie składki z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku sprzedaży samochodu
 • Ustalenie wysokości zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Pojazd zastępczy w przypadku korzystania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawcy
 • Odpowiedzialność zarządu dróg i jego ubezpieczyciela w zakresie OC
 • Wypadki powstałe wskutek nienależytego odśnieżenia drogi czy chodnika, ubytku w nawierzchni drogi oraz innych zaniedbań zarządcy drogi
 • Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, krową czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
 • Obowiązek zapłaty składki lub jej kolejnej raty po zbyciu pojazdu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdw mechanicznych
 • Problem podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych czasowo wycofanych z ruchu
 • Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Zielona Karta
 • VAT - podatek od towarów i usług w odszkodowaniach realizowanych przez zakłady ubezpieczeń
 • Zwrot kosztów za holowanie pojazdu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Pokrycie kosztów powypadkowego badania technicznego w ubezpieczeniach OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych i AC (autocasco)
 • Waloryzacja polis posagowych - ubezpieczeń zaopatrzenia dzieci z tzw. starego portfela
 • Brak składek na rachunku emerytalnym w OFE - nieprzekazanie składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Anulowanie umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym w przypadku uzyskania uprawnień do wcześniejszej emerytury
 • Anulowanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym z powodu pobierania świadczenia rentowego
 • Prawo jazdy, a umowy ubezpieczeń komunikacyjnych
 • Ubezpieczenie wielokrotne tzn. równoległe ubezpieczenia w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń - zasady uzyskiwania odszkodowań/świadczeń w tego typu przypadkach
 • Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu autocasco (AC) w przypadku szkód powstałych w pojeździe nieposiadającym badań technicznych potwierdzonych wpisem do dowodu rejestracyjnego
 • Żądanie przez zakład ubezpieczeń od poszkodowanych lub właścicieli warsztatów faktur stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu
 • Odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących sklepy, markety, punkty usługowe, gastronomiczne itp.
 • Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznego
 • Dopuszczalność zatrzymania pojazdu przez warsztat w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie pokrył w pełni kosztów naprawy


/storage/images/logo/rzecznik_ubezpieczonych_150.gif
Warto wiedzieć
Zapraszamy Państwa do udziału w bloku szkoleniowym: 04.10.2011
„Modelowanie zarządzania procesami biznesowymi w instytucjach ubezpieczeniowych”Moduł I - „Budowa... więcej
Spółki SIGNAL IDUNA osiągnęły 16% wzrost składki 11.08.2011
W pierwszym półroczu 2011 polskie spółki Signal Iduna notują 16% wzrost przypisu składki. Szczególnie... więcej
Pomoc na drodze 27.07.2011
Jak pokazują badania Instytutu Turystyki aż 40% Polaków na urlop wybiera się samochodem. Przed wyjazdem... więcej
więcej

 • NetMedia S.A.
  Spółka giełdowa
 • 02-625 Warszawa
  ul. Woronicza 15
 • tel.: 0 801 08 08 11
  fax: (22) 567 31 01