Newsletter

Życie z ubezpieczeniem

21.10.2004
Nikogo nie dziwi ubezpieczenie autocasco samochodu, dzięki któremu właściciel wozu może otrzymać odszkodowanie w razie wypadku. Inaczej jest jednak z polisami na życie - chociaż ubezpieczają one dobro znacznie cenniejsze niż samochód - ludzkie życie - są dużo mniej popularne. Jak funkcjonują polisy na życie? Co je charakteryzuje?

Idea ubezpieczenia na życie jest prosta - opłaca się składki (co miesiąc, co kwartał lub rzadziej). Jeśli klient umrze przed upływem ważności polisy firma ubezpieczeniowa wypłaca uprzednio wskazanej osobie odpowiednią sumę ubezpieczeniową. Wysokość sumy jest ustalona w umowie ubezpieczeniowej, w niektórych przypadkach może być wyższa, jeśli ubezpieczony zginął w wypadku. Im wyższa suma ubezpieczeniowa, tym wyższe oczywiście składki na ubezpieczenie. Uwaga - w tym artykule nie mówimy o ubezpieczeniu z funduszem inwestycyjnym, tylko o "czystym" ubezpieczeniu na życie. Takim, w którym klient, który nie umrze w czasie obowiązywania umowy, nie dostaje nic.

Wysokość składek ubezpieczeniowych zależy także od stanu zdrowia ubezpieczonego. To logiczne - im bardziej schorowany człowiek, tym większe prawdopodobieństwo, że wkrótce trzeba będzie wypłacić odszkodowanie. Z tego samego powodu cena ubezpieczenia zależy od wieku ubezpieczonego. Niedobra wiadomość dla palaczy - ten nałóg również podnosi wysokość składki. Także uprawianie sportów ekstremalnych zwiększa ryzyko zgonu i tym samym cenę ubezpieczenia. Więcej zapłacą też mężczyźni, bardziej chorowici niż kobiety.

Zazwyczaj przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej klient musi poddać się badaniu lekarskiemu w gabinecie wyznaczonym przez firmę ubezpieczeniową i wypełnić ankietę, w której znajdują się między innymi pytania o nałogi i niebezpieczne hobby. W żadnym wypadku nie należy kłamać w ankiecie i zatajać istotnych informacji. Umowy są zazwyczaj tak skonstruowane, że jeżeli przyczynę śmierci można powiązać z faktami, co do których ubezpieczony mijał się z prawdą podpisując umowę, zakład ubezpieczeń może nawet odmówić wypłaty. Na przykład, jeżeli nałogowy palacz stwierdzi w ankiecie, że nie pali, a następnie umrze z powodu raka płuc.

Ktoś może się zastanawiać, po co ubezpieczać się od śmierci, jeśli i tak, z przyczyn obiektywnych, nie będzie można samemu wydać pieniędzy z odszkodowania. Cóż, jeśli nie mamy żadnych zobowiązań, nie odpowiadamy za nikogo i nie chcemy zabezpieczyć niczyjej przyszłości, wniosek jest oczywisty - ubezpieczać się nie warto. Takiego wniosku nie powinni jednak wyciągać ludzie, którzy mają na przykład małe dzieci - nagła śmierć żywiciela rodziny może skazać je na biedę.

Ubezpieczenie się na życie jest więc wyrazem odpowiedzialności za swoich bliskich. W niektórych wypadkach bywa wręcz konieczne - człowiek, który zaciągnął kredyt w banku, powinien ubezpieczyć się na sumę wystarczającą do spłaty pożyczki. Indywidualne ubezpieczenia na życie to zwykle umowy wieloletnie.

Polisom sprzedawanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe może towarzyszyć wiele dodatkowych opcji, czyli ubezpieczeń dodatkowych. Klient wybierając je zwiększa użyteczność ubezpieczenia, choć jednocześnie musi zapłacić wyższą składkę. Jak wiadomo, wszystko kosztuje.

Ubezpieczenie od śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli śmierć nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku (nie choroby) wypłacana suma jest wyższa, na przykład dwukrotnie Ubezpieczenie od śmierci i kalectwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej Ubezpieczenie od całkowitej i trwałej niezdolności do pracy zarobkowej osoby opłacającej składkę. Może się zdarzyć, że składki opłaca osoba inna niż ta, której życie ubezpieczono. Jeśli wybrano opcję US, opłacanie składek przejmuje ... sam zakład ubezpieczeniowy Ubezpieczenie od częściowego lub całkowitego inwalidztwa Ubezpieczenia zdrowotne - na wypadek poważnego zachorowania, ciężkiej operacji, pobytu w szpitalu - do wyboru, w zależności od oferty firmy ubezpieczeniowej

Inne, w zależności od firmy sprzedającej ubezpieczenia Zazwyczaj dodatkowe ubezpieczenia można wykupić nie tylko jednocześnie z podstawową umową, ale i później. W tym drugim wypadku zakład ubezpieczeń może jednak ponownie kazać ubezpieczonemu przebadać się u lekarza, zwłaszcza, jeśli od zawarcia umowy podstawowej minęło dużo czasu.

Oprócz ubezpieczeń indywidualnych istnieją także grupowe, przeznaczone na przykład dla załogi zakładu pracy. Zazwyczaj zawiera się je na jeden rok. Przy ustalaniu składki bierze się pod uwagę przeciętny wiek ubezpieczonych pracowników i strukturę płci, czasem także rodzaj wykonywanej pracy. Umowy tego rodzaju szczególnie chętnie podpisują firmy, w których zarządzający są dużo starsi od załogi - właśnie dlatego, że liczy się średni wiek.

Wypłata następuje oczywiście w przypadku śmierci pracownika (na rzecz jego rodziny oczywiście). Dodatkowo można wybrać szereg opcji dotyczących ubezpieczonego (inwalidztwo, niezdolność do pracy, poważne zachorowania, świadczenie szpitalne) lub rodziny ubezpieczonego (urodzenie dziecka, osierocenie dziecka, zgon współmałżonka, zgon dziecka). W ubezpieczeniach grupowych oferowany jest szerszy zakres, za to składka często jest dużo niższa niż w ubezpieczeniach indywidualnych ze względu na rozkład ryzyka, a zawarcie ubezpieczenia w większości przypadków nie wymaga przeprowadzenia badań medycznych. Istnieje wiele możliwości określenia optymalnego wariantu dla całej grupy , lub podziału na warianty odpowiadające poszczególnym grupom w ramach jednej organizacji.

Na koniec przypomnijmy, że świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczenia nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Wypłaty związane ze zdarzeniem ubezpieczeniowym (np. świadczenie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autor: Marcin SzaleniecCopyright by Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

nbportal.pl
Warto wiedzieć
Zapraszamy Państwa do udziału w bloku szkoleniowym: 04.10.2011
„Modelowanie zarządzania procesami biznesowymi w instytucjach ubezpieczeniowych”Moduł I - „Budowa... więcej
Spółki SIGNAL IDUNA osiągnęły 16% wzrost składki 11.08.2011
W pierwszym półroczu 2011 polskie spółki Signal Iduna notują 16% wzrost przypisu składki. Szczególnie... więcej
Pomoc na drodze 27.07.2011
Jak pokazują badania Instytutu Turystyki aż 40% Polaków na urlop wybiera się samochodem. Przed wyjazdem... więcej
więcej

  • NetMedia S.A.
    Spółka giełdowa
  • 02-625 Warszawa
    ul. Woronicza 15
  • tel.: 0 801 08 08 11
    fax: (22) 567 31 01