Newsletter

Assistance coraz bardziej niezbędny

31.03.2011
Assistance coraz bardziej niezbędny Jak wynika z trzeciego już badania assistance Europ Assistance Polska coraz więcej Polaków postrzega usługi assistance jako przydatne i oczekiwane. Aż 82% badanych uważa za przydatną usługę pomocy na drodze, 69% usługę pomocy medycznej i 64% usługę assistance udzieloną podczas podróży zagranicznej.

Coroczne badanie assistance Europ Assistance Polska zrealizowane zostało w marcu 2011 roku na reprezentatywnej grupie ponad 2000 Polaków. Celem badania było określenie jak zmienia się świadomość assistance wśród Polaków, a także sposób i częstotliwość korzystania z tych usług. Tegoroczne wyniki badania pokazują, że 28% badanych deklaruje posiadanie ubezpieczenia assistance (27% w 2010 roku). Są to w większości osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem powyżej 36 roku życia, zamieszkujące duże miasta. Wśród osób posiadających takie ubezpieczenie aż blisko 30% deklaruje, że skorzystało z przysługujących im świadczeń assistance.

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej ankietowanych posiada assistance związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym (89%). O 2 punkty procentowe w stosunku do roku 2010 zwiększyła się liczba ankietowanych posiadających assistance w ramach ubezpieczenia mieszkania (25%), o jeden punkt medycznego (17%), a o 4 punkty procentowe zwiększyła się liczba ankietowanych posiadających assistance dołączone do produktu bankowego – obecnie takie ubezpieczenie ma 16% badanych. W ciągu ostatniego roku dwukrotnie wzrosła natomiast liczba osób posiadających assistance w ramach gwarancji producenckiej dla auta – w tej chwili ma je już 12% respondentów.

Jak Polacy korzystają z assistance?

W tym roku skorzystanie z usług assistance zadeklarowało 28% respondentów, czyli 3% więcej niż w 2010 roku. Wykorzystanie usług zależy od posiadanych pakietów assistance - aż 86% osób posiadających assistance skorzystało z usługi holowania auta i pomocy drogowej, 12% z pomocy medycznej, 10% z domowej pomocy m.in. hydraulika, czy ślusarza, a 5% korzystało z pomocy w trakcie podróży zagranicznej.

Podobnie jak w poprzednim roku aż 65% ankietowanych wskazało, iż ubezpieczenie assistance dołączane do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt. Połowa respondentów deklaruje, że bogaty pakiet assistance skłoniłby ich do częstszego korzystania z innych usług banku.

W badaniu wyraźnie widać również różnice w podejściu kobiet i mężczyzn do assistance. Mężczyźni zdecydowanie częściej deklarują posiadanie assistance (35% badanych mężczyzn w stosunku do 21% kobiet). Podczas, gdy mężczyźni najczęściej wykorzystują usługi związane z assistance samochodowym, kobiety częściej posiadają i chętniej korzystają z assistance dodawanego do ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia medycznego i produktów bankowych. W badaniu widać wyraźny wzrost odsetka Polek, które posiadają assistance związany z produktem bankowym – w 2010 roku było to niecałe 16%, a w tegorocznej ankiecie już 19% kobiet zadeklarowało posiadanie takiego assistance. Co więcej 7% więcej kobiet niż mężczyzn postrzega assistance jako element uatrakcyjniający produkt bankowy.


Assistance coraz bardziej niezbędny

W porównaniu do ubiegłych lat istotnie wzrosła liczba badanych, którzy postrzegają usługi assistance jako przydatne. Aż 82% badanych uważa za przydatną usługę holowania auta i pomocy drogowej (73% w 2010 roku), 69% usługę pomocy medycznej (56% w 2010 roku), a 64% pomoc udzieloną podczas podróży zagranicznej (50% w 2010 roku).

- Badanie assistance po raz kolejny pokazało, że zainteresowanie Polaków usługami i ubezpieczeniami assistance systematycznie rośnie, podobnie jak ich świadomość w tym zakresie. Ponieważ rosną ich aspiracje i oczekiwania dotyczące komfortu życia codziennego, chcą mieć szybki dostęp do profesjonalnych usług gwarantujących wygodę i bezpieczeństwo w życiu codziennym. Dlatego tak wielu Polaków uważa dzisiaj usługi i ubezpieczenia assistance za wręcz niezbędne. Cieszymy się z tej tendencji i dynamicznego rozwoju assistance w Polsce, jak również z tego, że dzięki innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniom oferowanym przez naszą firmę mamy w tym swój udział - mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska. 

Aż 52% badanych jest skłonnych wykupić za dodatkową opłatą assistance medyczny. W porównaniu z rokiem 2010 wzrosła liczba ankietowanych zainteresowanych kupnem za dodatkową opłatą assistance samochodowego – 49% (47% w 2010 roku) i turystycznego – 31% (29% w 2010 roku). Blisko 1/3 badanych deklaruje również zainteresowanie wykupieniem assistance przez internet – największą grupę zainteresowanych stanowią mężczyźni do 35 roku mieszkający w dużych miastach.


Z czym Polacy kojarzą assistance?

Osoby, które nie posiadają assistance, kojarzą tego rodzaju usługi głównie z pomocą na drodze - 74% wskazań, z innymi formami pomocy - 41% odpowiedzi oraz z pomocą podczas podróży zagranicznej - 28% wskazań.

W tegorocznym badaniu wyraźnie widać również jak zmieniają się preferencje klientów w zakresie sposobu informowania o usługach assistance dodawanych do innych produktów (np. ubezpieczenia, produktu bankowego, czy gwarancji auta). Zdecydowanie mniej osób niż w ubiegłych latach wskazało na informacje udzielane przez przedstawiciela firmy jako preferowane (43% w porównaniu do 58% w 2010 roku). Na e-mail wskazało 41% badanych (39% w 2010 roku), 39% na ulotki informacyjne (34% w 2010 roku), 36% na telefon (29% w 2010 roku), 22% na informacje dołączane do wyciągów bankowych (21% w 2010 roku).

Trzecie ogólnopolskie badanie dotyczące assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska.
Europ Assistance
Warto wiedzieć
Zapraszamy Państwa do udziału w bloku szkoleniowym: 04.10.2011
„Modelowanie zarządzania procesami biznesowymi w instytucjach ubezpieczeniowych”Moduł I - „Budowa... więcej
Spółki SIGNAL IDUNA osiągnęły 16% wzrost składki 11.08.2011
W pierwszym półroczu 2011 polskie spółki Signal Iduna notują 16% wzrost przypisu składki. Szczególnie... więcej
Pomoc na drodze 27.07.2011
Jak pokazują badania Instytutu Turystyki aż 40% Polaków na urlop wybiera się samochodem. Przed wyjazdem... więcej
więcej

  • NetMedia S.A.
    Spółka giełdowa
  • 02-625 Warszawa
    ul. Woronicza 15
  • tel.: 0 801 08 08 11
    fax: (22) 567 31 01