UBEZPIECZENIA.COM

Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach

ubezpieczenia komunikacyjne

Rozróżniamy wśród nich ubezpieczenia obowiązkowe (OC - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych), oraz dobrowolne (AC, NNW).

ubezpieczenia zdrowotne

Grupa ubezpieczeń (dobrowolnych i obowiązkowych), mających na celu zachowanie i ochronę zdrowia, oraz zapewnienie leczenia.

ubezpieczenia na życie

Dobrowolne ubezpieczenie, mające na celu wypłatę sumy ubezpieczenia osobom uposażonym w momencie śmierci osoby ubezpieczonej.